نحوه پیش انتخاب واحد دانشجو

۱۷ فروردین ۱۳۹۵ | ۱۸:۲۴ کد : ۱۶۰۳ رویدادها و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۵۴۱
پیش انتخاب واحد

پیش انتخاب واحد

به اطلاع دانشجویان میرساند بنا به مصوبه شورای آموزشی دانشگاه، به منظور بررسی دقیقتر و مناسبتر انتخابواحد، مرحلهای به نام پیشانتخابواحد نیز برگزار میگردد.

زمان برگزاری پیشانتخابواحد ترم آینده (اول96-95)از تاریخ 95/01/28لغایت 95/02/22  خواهد بود که شیوه انجام آن به شرح زیر میباشد.

1- لیست دروسی که در ترم بعد احتمالاً ارائه خواهد شد در سایت گروه آموزشی شما اعلام میشود.

2- فرم پیشانتخابواحد و چارت رشتهتحصیلی شما نیز در سایت گروه موجود است که لازم است آنها را دانلود نمائید .

3- یک نسخه کارنامه کلی از پورتال آموزش تهیه کنید.                      

4- نمره دروسی را که گذراندهاید با خودکار در چارت رشتهتحصیلی خود وارد نموده و برای دروس ترم جاری بجای نمره با مداد علامتPدرج نمائید.

5- با مراجعه به لیست دروسی که احتمال ارائه آنها در ترم آینده خواهد بود، درسهای مورد نظر خود را در فرم پیشانتخابواحد وارد نمائید.

6- با در دست داشتن فرم پیشانتخابواحد تکمیل شده، چارت رشتهتحصیلی کامل شده و پرینت کارنامه کلی به استاد راهنمای محترم خود مراجعه تا بررسی لازم در خصوص دروس انتخابی شما صورت پذیرد.

7- پس از تائید فرم پیشانتخابواحد توسط استاد محترم راهنما، آن را از قبل پایان مهلت پیش انتخابواحد تحویل کارشناس گروه آموزشی خود نمائید.

8- این پیشانتخابواحد به منزله انتخابواحد نبوده و لازم است طبق زمانبندی اعلام شده در تقویم آموزشی و با توجه به توصیههای استاد محترم راهنما به پورتال آموزش مراجعه و انتخابواحد ترم آینده را انجام دهید.

9- لازم است دروس انتخابی ترم آینده مطابق با پیشانتخابواحد تأیید شده توسط استاد محترم راهنما باشد.

10- پیشانتخابواحد برای همه دانشجویان الزامی است لذا در صورت عدم پیشانتخابواحد مجاز به انتخابواحد ترم آینده نخواهید بود.                         

لینک دریافت فرم پیش انتخاب واحد

                                                                                              اداره کل آموزش

 


( ۴ )

نظر شما :