نحوه پیش انتخاب واحد دانشجو

۱۷ فروردین ۱۳۹۵ | ۱۸:۲۴ کد : ۱۶۰۳ رویدادها و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۴۱۱
پیش انتخاب واحد

پیش انتخاب واحد

به اطلاع دانشجویان میرساند بنا به مصوبه شورای آموزشی دانشگاه، به منظور بررسی دقیقتر و مناسبتر انتخابواحد، مرحلهای به نام پیشانتخابواحد نیز برگزار میگردد.

زمان برگزاری پیشانتخابواحد ترم آینده (اول96-95)از تاریخ 95/01/28لغایت 95/02/22  خواهد بود که شیوه انجام آن به شرح زیر میباشد.

1- لیست دروسی که در ترم بعد احتمالاً ارائه خواهد شد در سایت گروه آموزشی شما اعلام میشود.

2- فرم پیشانتخابواحد و چارت رشتهتحصیلی شما نیز در سایت گروه موجود است که لازم است آنها را دانلود نمائید .

3- یک نسخه کارنامه کلی از پورتال آموزش تهیه کنید.                      

4- نمره دروسی را که گذراندهاید با خودکار در چارت رشتهتحصیلی خود وارد نموده و برای دروس ترم جاری بجای نمره با مداد علامتPدرج نمائید.

5- با مراجعه به لیست دروسی که احتمال ارائه آنها در ترم آینده خواهد بود، درسهای مورد نظر خود را در فرم پیشانتخابواحد وارد نمائید.

6- با در دست داشتن فرم پیشانتخابواحد تکمیل شده، چارت رشتهتحصیلی کامل شده و پرینت کارنامه کلی به استاد راهنمای محترم خود مراجعه تا بررسی لازم در خصوص دروس انتخابی شما صورت پذیرد.

7- پس از تائید فرم پیشانتخابواحد توسط استاد محترم راهنما، آن را از قبل پایان مهلت پیش انتخابواحد تحویل کارشناس گروه آموزشی خود نمائید.

8- این پیشانتخابواحد به منزله انتخابواحد نبوده و لازم است طبق زمانبندی اعلام شده در تقویم آموزشی و با توجه به توصیههای استاد محترم راهنما به پورتال آموزش مراجعه و انتخابواحد ترم آینده را انجام دهید.

9- لازم است دروس انتخابی ترم آینده مطابق با پیشانتخابواحد تأیید شده توسط استاد محترم راهنما باشد.

10- پیشانتخابواحد برای همه دانشجویان الزامی است لذا در صورت عدم پیشانتخابواحد مجاز به انتخابواحد ترم آینده نخواهید بود.                         

لینک دریافت فرم پیش انتخاب واحد

                                                                                              اداره کل آموزش

 

آخرین ویرایش۱۷ فروردین ۱۳۹۵

( ۷ )

نظر شما :